Pracownia Analiz Terytorialnych

Kierownik Katedry

Prof. UG, dr hab. Jan A. Wendt

Adres

ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 58 wew. 65 58 strona www http://kgrr.ug.edu.pl/pracownia-analiz-terytorialnych/

Profesorowie nadzwyczajni

Prof. UG, dr hab. Tomasz Michalski
Prof. UG, dr hab. Jan A. Wendt

Profesorowie wizytujący

Prof. UG, dr hab. Alexandru Ilies

Doktoranci

Mgr Klara Bączek
Mgr inż. Michał Beger
Mgr Marta Jaźwiecka
Mgr Bartłomiej Kulas
Mgr Jakub Szydłowski
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.