Stacja Limnologiczna w Borucinie

Adres

Borucino, poczta 83-323 Kamienica Szlachecka, gmina Stężyca tel. 0-58 684 60 17, 684 60 50 strona www http://geografia.ug.edu.pl/kat/borucino/

Kierownik naukowy Stacji

Prof. UG dr hab. Dariusz Borowiak
tel. 0-58 523 65 21

Specjalista kierujący administracją obiektu

mgr Sławomir Skierka
tel. 0-58 684 60 17

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Edmund Ulenberg
Tadeusz Formela
mgr Ewa Walkusz

Tematyka badań

  • Parowanie z powierzchni wodnej jezior
  • Uwarunkowania stratyfikacji termiczno-tlenowej w jeziorach
  • Jakość wody jezior i ich rola w transformacji materii rozpuszczonej
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.